Betaalbaarheid en kwaliteit in de zorg

Bij focus op kosten daalt de kwaliteit; bij focus op kwaliteit dalen de kosten
Deze stelling maakt duidelijk dat artsen de leiding moeten nemen in de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg, opdat zij niet worden geregeerd door de boekhouders. In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg. Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist.

Online leren
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden we deze cursus online aan. Dat wil zeggen een beetje ‘blended’, want er zit een face-to-face-sessie aan het eind in. De cursus omvat een combinatie van verschillende vormen van kennisoverdracht, het uitvoeren van opdrachten en debat met docenten en tussen de cursisten onderling. In de digitale leeromgeving communiceert u met elkaar en kunt u hulp vragen aan begeleiders. De debatten worden begeleid door een e-moderator. Doordat u op zelf gekozen momenten kunt inloggen en deel kunt nemen aan de cursusopdrachten en discussies, biedt deze cursus veel flexibiliteit.

Startdata
De cursus wordt in 2017 tweemaal aangeboden.
De voorjaarseditie heeft al plaatsgevonden.

De startbijeenkomst van de najaarseditie vindt plaats op 11 oktober 2017. De vier moduleweken vinden plaats tussen 30 oktober en 24 november 2017. De slotbijeenkomst voor de najaarseditie wordt gehouden op 6 december 2017.

De start- en slotbijeenkomsten zullen starten om 18.00 uur en eindigen om 20.00 uur. De bijeenkomsten worden gehouden in het pand van de Academie voor Medisch Specialisten. Het adres is Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.

  • Programma

  • Cursusprijzen

Course is offered by

Academic Staff

Dr. Hilly Calsbeek

Coordinator

Support Staff